Food to be avoid

ऍसिडिटीमध्ये टाळण्याचे पदार्थ

आंबट पदार्थ= चिंच (भेळ/पाणीपुरी/ दहीपुरी/ रगडा/चिंच घालून केलेली आमटी/वरण), टोमॅटो, लिंबू, दही, योगर्ट, ताक, संत्री, मोसंबी, कैरी (लोणचे/मुरंबा/खारवलेली कैरी), कवठ, व्हिनेगर, आंबवून केलेले पदार्थ (इडली/डोसा/उत्तपा/), ब्रेड, सोया सॉस, सायट्रिक ऍसिड (जॅम/जेली/केचअप /चीझ / चायनीज फूड), मेयॉनीज, सॉफ्टड्रिंक्स

खारट पदार्थ= मीठ (वरून घेण्याची सवय आहे का?), चिप्स, वेफर्स, खरदाने, शेव, फरसाण, पापड, लोणचे, पास्ता सॉस, फ्रेंचफ़्राईस, बर्गर, खारावलेले मासे/ बोंबील/ सुकट

मैद्याचे पदार्थ- ब्रेड, बिस्कीट, केक, नान, उडल्स, पास्ता, नानकटाई,खारी,टोस्ट, पॅटिस , शंकरपाळी, रुमालीरोटी, सामोसा

 

अन्य पित्त वाढवणारे पदार्थ=

हिरवी/लाल मिरची, मिरचीचा खर्डा/ चटणी, आले, लसूण इ. चा जास्त वापर

मसाल्याच्या पदार्थांचा जास्त वापर (जिरे,मोहरी, मिरे, दालचिनी, तमालपत्र, इ.)

मसालेदार भाज्या/पदार्थ

पोहे

सिमला मिरची, मेथी, शेपू, करडई, मुळा, वांगी, पालक

अननस, किवी

हुलगा, उडीद,हरभरा, तूर

बाजरी

चहा, कॉफी, ब्लॅक टी

मोहरीचे तेल

मांसाहारी पदार्थ, मासे

मद्यपान/ तंबाखू/गुटखा/पान मसाला इ.चीसवय

Sour food items

Tamarind (Any food that contains tamarind) = Oli bhel, Pani puri, Dahi puri, Daal made with tamarind

Tomato, Lemon, Curd, Yogurt, Sweet lime, 

Raw mango (Any food containing raw mango) = Pickles, Muramba, Dried pieces

Vinegar (Any food containing vinegar)

Fermented food items = Idli, Dosa, Uttapa, 

Bread, Soya sauce, Citric acid (It is present in Jam, Jellies, Ketch-up, Cheese, Chinese food items)

Mayonnaise, Soft drinks

Salted food items = 

Habit of taking extra salt

Chips, Wafers, Salted nuts, Shev, Farsan, Ppad, Pickles, Pasta sauce, French fries, Salted (Preserved fish)

Food containing white floor = Bread, Biscuits, Cake, Noodles, Pasta, Nankatai, Toast, Patties, Rumali roti, Naan, Samosa, Kachori 

Other food items that can aggravate symptoms of Acidity= 

Excess use of green/ red chilies/ Ginger/ Garlic

Excessive use of spices

Vegetables= Capsicum, Methi, Shepu, Spinach, Radish, Brinjal 

Pulses= Horse gram, Black gram, Pigeon peas, Bengal gram 

Cereal = Pearl millet

Tea/ Coffee/ Soft drinks. Carbonated drinks

Use of Mustard seed oil

Excess consumption of non veg (especially fish)

Addiction of alcohol/ Tobacco/ Paan masala/