Food to be taken

PATHYA AAHAR (पथ्य आहार)

ऍसिडिटीसाठी उपयुक्त आहारीय द्रव्ये

धान्य- गहू, यव, ज्वारी, नाचणी 

कडधान्य-मूग 

भाज्या- भोपळा, पडवळ, दोडका, कारले, कोहळा, घोसावळे, भेंडी, शेवगातांदुळजा

फळ- डाळिंब, आवळा, कवठ, सफरचंद, खरबूज

काळ्या मनुका, अंजीर, नारळ 

मसाल्याचे पदार्थ- धने, जिरे, ओवा, वेलदोडे, लवंग 

बडीशेप 

इतर- खडीसाखर

सुंठ सिद्ध पाणी 

वाळा सिद्ध पाणी 

धने+ जिरे पाणी 

बडीशेप घालून उकळलेले पाणी 

जिरे+खडीसाखर 

गुलकंद

मोरावळा

दाडिमपाक 

List of food ingredients useful in Acidity 

Cereals = Wheat, Barley, Sorghum, Ragi

Pulses= Green gram

Vegetables= Pumpkin, Bitter gourd, Smooth gourd luffa, Ridge gourd, Lady’s finger, Drum stick, Amarath leaves

Fruits = Pomegranate, Apple, Melon, Indian gooseberry, Kokum, Fig, Coconut, Black resins

Spices= Coriander seeds, Cumin seeds, Caron seeds, Cardamom, Cloves, Fennel seeds, Curry leaves, Coriander, Kokum 

Other = 

Rock sugar

Gulkand

Moravala

Dadimpaak 

Water infused with Dry ginger

Water infused with khus/ vetiver

Water infused with coriander seeds + Cumin seeds